เครื่องทำยางก้นถ้วย/ก้นกะลา


SIZE ROLL         14"           16"           18"

MOTOR ROLL(HP)    40            50            75