ส่วนหนึ่งของผลงานของบริษัท สหเจริญจักรกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท UNISTAR DISTRIBUTORS PVT.LTD ,INDIA

บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.นครราชสีมา

บริษัท กิตติวัฒนาโฮส อินดัสทรี จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท สมบรูณ์ แอนด์ เอส พี รับเบอร์ จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท วีก้าบอล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท วีจีเอ็มซี จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์สอง จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล(ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท สยามซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท ธีรราช อินดรัสทรี จำกัด จ.สมุทรปราการ

หจก. รัตนสุวรรณอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท อี.ซี.เอฟ. รับเบอร์อินดัสทรี จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมการยาง จำกัด จ.สมุทรปราการ

บริษัท อาร์มสตรอง รับเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

ห้างหุ้นส่วน ตุ๊คตา เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธา

บริษัท Ecco (Thailand) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ARMSTRONG RUBBER TECHNOLOGY (THAILAND) จำกัด จ.อยุธยา

บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด จ.ระยอง

บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จำกัด จ.ระยอง

บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด จ.ระยอง

บริษัท Challenge tech จำกัด จ.ระยอง 

บริษัท ซัน-เออิ รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท ไทยฮาชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ระยอง

บริษัท BRIDGESTONE CARBON BLACK (THAILAND) จำกัด จ.ระยอง

บริษัท ไทย-นีฮอน ซีลส์ จำกัด จ.ชลบุรี

บริษัท อุตสาหกรรม ไทยรับเบอร์แบน จำกัด จ.นครปฐม

บริษัท ไทยอารีเเมนูแฟคเจอร์ จำกัด จ.นครปฐม

บริษัท เอ วี อุตสาหกรรมยาง จำกัด จ.นครปฐม

หจก. เอส.อาร์.เอส.รับเบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.ปทุมธานี

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี

บริษัท บางกอกสลิปเปอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร

บริษัท สยามสลิปเปอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร

บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร

บริษัท ไทยบำรุง เคมีคอล จำกัด จ.สมุทรสาคร

บริษัท นิวนัมเบอร์วัน จำกัด จ.สมุทรสาคร

บริษัท ภควิภา จำกัด จ.นนทบุรี

บริษัท ไทยสหกิจการยาง จำกัด

บริษัท เอส เค โพลิเมอร์ จำกัด

บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด 

บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

บริษัท เมวา ซีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอส แอนด์ อาร์ ฟุตแวร์ จำกัด

บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท ไทย ฮาชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมไทยรับเบอร์แบน จำกัด

บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด 

บริษัท โฮฟ คออินดัส จำกัด

บริษัท ล็อกซีลรับเบอร์ จำกัด 

บริษัท โอซาวา ออโต้ จำกัด

บริษัท พี เอ็ม เอส โปรดักส์ จำกัด 

บริษัท นีโอพลาสท์โตเมอร์ จำกัด 

บริษัท มาสเตอร์ เคมีคอล สยาม จำกัด

บริษัท แฟคตอรี แอนด์ อีควิปเม้นท์ กสิกรไทย จำกัด

บริษัท เอ็มแอนด์พี เวิลด์ แอ็ดโซซิเอ็ท จำกัด

ห้างหุ้นส่วน บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด 

ห้างหุ้นส่วน ทองไพศาล จำกัด